Ξενοδοχείο Sventura, Πύργος Διρού, Πελοπόννησος

Υλικά Damask