• Υλικά για ανακαίνιση & κατασκευή

  • Πατητή μαρμαροκονία

  • Ασβεστοχρώματα

  • Μωσαικά δάπεδα

  • Πλακάκια

  • Πατητή τσιμεντοκονία

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΜΑΣ

Αναζητούμε συνεχώς υλικά, τεχνικές, προικισμένους μάστορες για να κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις της Ελληνικής κατοικίας, να τις μπολιάζουμε ευεργετικά με ότι θετικό προσφέρει η τεχνολογία, να τις εισάγουμε στο νέο αιώνα όχι σαν μουσειακές αναφορές αλλά σαν δυναμικά εργαλεία σχεδιασμού και ταυτότητας.

Μωσαικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοπλακάκια, ασβεστοχρώματα και ασβεστόπετρες … στοιχεία της μνήμης μας, των σπιτιών που μεγαλώσαμε, εντάσσονται στη σύγχρονη κατασκευή και συνεχίζουν να παράγουν αισθητική, ανθρωπιά, πολιτισμό…

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ

Στα αρχαία ελληνικά η λέξη τέχνη σημαίνει ταυτόχρονα την Τέχνη και την τεχνική, δηλαδή την ικανότητα να κάνουμε κάτι που απαιτεί επιδεξιότητα, εξειδίκευση και γνώση. Εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε Tέχνη τις εφαρμογές κονιαμάτων τσιμέντου, ασβέστου και αργίλου-τριών ξεχωριστών υλών με τελείως διαφορετικές μεταξύ του ιδιότητες, διαφορετική ματιέρα και, in situ, διαφορετική αίσθηση.