Ξενοδοχείο ΜονΑστυ, Θεσσαλονίκη

Πλακάκι δαπέδου σαν Πέτρα & κεραμικά (cotto) πλακάκια και κλωστρά