1
Διαστάσεις : M* 23,5 x Π 64.2 x Y 95 εκ
*απόσταση από τον τοίχο

Σε 3 φινιρίσματα : White & Chrome, Black & Chrome, Black & Nickel

Τεχνικό φυλλάδιο

2
Διαστάσεις : M* 23,5 x Π 64,2 x Y 95 εκ
*απόσταση από τον τοίχο

Σε 2 φινιρίσματα : Chrome,  Nickel

Τεχνικό φυλλάδιο

3
Διαστάσεις : M* 23,5 x Π49,7 x Y 95 εκ
*απόσταση από τον τοίχο

Σε 3 φινιρίσματα : White & Chrome, Black & Chrome, Black & Nickel

Τεχνικό φυλλάδιο

4
Διαστάσεις : M* 23,5 x Π 64,2 x Y 95 εκ
*απόσταση από τον τοίχο

Σε 1 φινιρίσμα :  Chrome

Τεχνικό φυλλάδιο

5
Διαστάσεις : M* 39 x Π 64,2 x Y 40,4 εκ
*απόσταση από τον τοίχο

Σε 1 φινιρίσμα : Chrome

Τεχνικό φυλλάδιο

6
Διαστάσεις : M* 23,5 x Π 64,2 x Y 95 εκ
*απόσταση από τον τοίχο

Σε 1 φινιρίσμα :  Chrome

Τεχνικό φυλλάδιο

7
Διαστάσεις : M* 1,26 x Π 54,2 x Y 1,42 εκ
*απόσταση από τον τοίχο

Σε 1 φινιρίσμα : Chrome

Τεχνικό φυλλάδιο