Δομικές τσιμεντένιες κλώστρες από λευκό ή γκρι τσιμέντο, κατάλληλες για την κατασκευή διάτρητων παραπετασμάτων. Συμβάλλουν στον φυσικό δροσισμό του κτηρίου, δημιουργούν συνθήκες ιδιωτικότητας και εξωραΐζουν τις όψεις. Διαθέτουν κανάλι στις 4 πλευρές προς κρυφό εγκιβωτισμό χαλύβδινων ράβδων οπλισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η ανέγερση σταθερών κάθετων επιφανειών χωρίς πυκνά ενδιάμεσα σενάζια στήριξης. Θυμίζουν αρχιτεκτονικά στοιχεία της δεκαετίας του ’60,  διαδεδομένα στην Ελλάδα και σε άλλες θερμές χώρες του κόσμου,  που σήμερα παράγονται βελτιωμένα ως  προς το φινίρισμα και το ανοικτό πορώδες. Επανέρχονται  θεαματικά σε χρήση χάρη στη διακοσμητική τους αξία και στην ανάγκη σκίασης και κλιματισμού με εξοικονόμηση πόρων.

CYCLADE

Διαστάσεις
30 x  20 x 8 εκ

DANDELION

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

CLIO

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

PHOS

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

ROTA

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

KIBO

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

NARA

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

JALI

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

YEDO

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ

YEDO 3

Διαστάσεις
19 x  19 x 6,5 εκ