Τα φυσικά χρώματα που προτείνουμε δεν είναι απλώς  οικολογικά και αβλαβή. Είναι  ωφέλιμα για την ανθρώπινη υγεία καθώς βελτιώνουν τις συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος στους χώρους διαβίωσης.