Αστικές κατοικίες σχεδιασμένες και ολοκληρωμένες με τα μοναδικά υλικά της Damask.