Μονή Βλατάδων – Θεσσαλονίκη

Εφαρμογή έγχρωμης πάστας ασβέστη στα στηθαία του Ναού