Νέα συλλογή της Damask για έργα on budget. Η συλλογή είναι δυναμική, αλλάζει, ανανεώνεται με στόχο της εξυπηρέτηση των επαγγελματιών για έργα που ο πελάτης έχει συγκεκριμένο προυπολογισμό.