Στην σειρά των οικολογικών προιόντων της Damask με κατάταξη Α+ (σήμανση Damask Oikologiko Proion) ανήκουν τα παρακάτω προιόντα :

Πατητή τσιμεντοκονία (σε όλα τα προιόντα του συστήματος)
Επιχρίσματα Αργίλου
Πάστα Επάλειψης
Έγχρωμοι Σοβάδες
Tadelakt
Κουρασάνι
Ασβεστοχρώματα
Χρώματα Υδρυάλου
Χρώματα Ξύλου
Χρωστικές-Χρώματα Αγιογραφίας