Κατοικία στην Καβάλα

Υλικά Damask: Τσιμεντοκονίες, πλακάκια, δάπεδα cotto, ηλεκτρικές συσκευές, είδη & αξεσουάρ μπάνιου, φωτιστικά