Εστιατόριο Nice n Easy, Κηφισιά

Tοποθέτηση γαλλικών τσιμεντοπλακιδίων στα δάπεδα. Τοποθέτηση λευκών κεραμικών πλακιδίων τύπου metro στους τοίχους.