Κατοικία στην Ύδρα

Eφαρμογή τσιμεντοκονίας σε τοίχους & δάπεδα 280 m2