Εστιατόριο στη Μυτιλήνη

Eφαρμογή τσιμεντοκονίας 250 m2