Αστική κατοικία

Με μια θεατρική διάθεση, με αισθητικές κυρίως παρεμβάσεις, με το δυνατόν λιγότερες οικοδομικές εργασίες, δημιουργούμε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης της ανανέωσης της κατοικίας. Ο τρόπος προσέγγισης της Damask δίνει βάρος στα κινητά στοιχεία διακόσμησης τα οποία παίζουν μεγαλύτερο ρόλο και δίνουν ψυχή και ζωή στο σπίτι σας. Δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει τη διακόσμηση, να προσθέτει και να μετακινεί στοιχεία της διακόσμησης και να δημιουργεί ένα καινούργιο παζλ που τον εκπροσωπεί όχι μόνο διακοσμητικά αλλά και συναισθηματικά. Δημιουργούμε ένα στυλ παρουσίασης που είναι ανεξάρτητο από το ύφος της διακόσμησης αλλά έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο ζωής.

Follow: