Εφαρμογές τσιμεντοκονίας

Η DAMASK αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα την εφαρμογή τσιμεντοκονίας η οποία έχει να κάνει με την αναγκαία προετοιμασία του υποστρώματος, με την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας από εξειδικευμένα συνεργεία που γνωρίζουν καλά τα μυστικά της και την παροχή εγγύησης για την καλή εκτέλεση. Συγχρόνως η DAMASK θεωρεί την τσιμεντοκονία σαν ένα διακοσμητικό υλικό και υποστηρίζει το ύφος της με άλλα υλικά και δίνει ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Follow: