Αστική κατοικία για ενοικίαση (Airbnb)

Στο αστικό περιβάλλον οι υπηρεσίες και τα υλικά της εταιρίας υποστηρίζουν πολύ την αυξανόμενη ζήτηση ανανέωσης της κατοικίας για τις συγκεκριμένες ανάγκες ενοικίασης μέσω του Rbnb. Με λύσεις έξω από τα συνηθισμένα, με ποιότητα κατασκευής που μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής μιας κατοικίας και με κόστος που δεν ξεπερνά ποτέ τις προβλέψεις και τις προϋποθέσεις που βάζει ο πελάτης. Η παρέμβαση με το στυλ και τις υπηρεσίες της Damask μετατρέπει την ενοικιαζόμενη κατοικία σε ένα επενδυτικό προϊόν που του δίνουμε τη δυνατότητα να νοικιάζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Follow: