Η Damask προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις , σε υλικά, σε εφαρμογές φυσικών υλικών και σε τεχνοτροπίες , για μικρούς και μεγάλους χώρους.

Τα υλικά που θα βρείτε στη DAMASK πρέπει να συναρμόζουν και να ταιριάζουν όχι μόνο αισθητικά αλλά και τεχνικά. Το πως τοποθετούνται, το πως τελειώνει το ένα για να αρχίσει το άλλο, πως καλύπτονται τα σόκορα, πως καθαρίζουν, πως συντηρούνται ή πως αντικαθίστανται είναι μια γνώση που έχει αποκτήσει η DAMASK και τη μεταφέρει στους πελάτες της