ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ DAMASK

H DAMASK συμμετέχει δυναμικά στην αγορά της ανακαίνισης και δίνει λύσεις με υλικά και κατασκευές τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Κατηγοριοποιήσαμε τα έργα ανάλογα με τη χρήση του χώρου και δημιουργήσαμε ειδικές σειρές υλικών για κάθε κατηγορία οι οποίες καλύπτουν τεχνικά τα έργα και μας βοηθούν να χαμηλώσουμε τις τιμές. Οι αισθητικές επιλογές που ανακαλύπτει η Damask σε πολύ ειδικές πηγές, σε βιοτεχνίες και οικοτεχνίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπόσχονται ένα αποτέλεσμα ξεχωριστό. Τα εξειδικευμένα συνεργεία με εμπειρία στα συγκεκριμένα υλικά και στις ειδικές εφαρμογές για κάθε κατηγορία έργου, ελαχιστοποιούν τα προβλήματα, το κόστος και το χρόνο.

Επιλέξαμε ένα δρόμο διαφορετικό που ξεφεύγει από τις λύσεις που κυριαρχούν στην αγορά. Επαναπροσδιορίζει την έννοια της απλής ανακαίνισης σε κάτι πιο σύνθετο, πιο δημιουργικό, δίνει μια θεατρική διάσταση στο χώρο και παράγει ένα αποτέλεσμα έξω από τα συνηθισμένα που τελικά χαρακτηρίζει τον ιδιοκτήτη σαν έναν άνθρωπο με ιδιαίτερο γούστο και ξεχωριστό στυλ.