• Υλικά για ανακαίνιση & κατασκευή

  • Πατητή τσιμεντοκονία

  • Μωσαικά δάπεδα

  • Πατητή μαρμαροκονία

  • Ασβεστοχρώματα

  • Πλακάκια

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΜΑΣ

Αναζητούμε συνεχώς υλικά, τεχνικές, προικισμένους μάστορες για να κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις της Ελληνικής κατοικίας, να τις μπολιάζουμε ευεργετικά με ότι θετικό προσφέρει η τεχνολογία, να τις εισάγουμε στο νέο αιώνα όχι σαν μουσειακές αναφορές αλλά σαν δυναμικά εργαλεία σχεδιασμού και ταυτότητας.

Μωσαικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοπλακάκια, ασβεστοχρώματα και ασβεστόπετρες … στοιχεία της μνήμης μας, των σπιτιών που μεγαλώσαμε, εντάσσονται στη σύγχρονη κατασκευή και συνεχίζουν να παράγουν αισθητική, ανθρωπιά, πολιτισμό…

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ